DELTAKLUB
ul. Gałczyńskiego 26,
09-400 Płock
tel. 24 366 53 66
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W DELTAKLUBIE polała się krew

 

Najpierw grupa matematyków zorganizowała konkurs na szacownie w matematyce. Potem chwalili się swoją wiedzą na temat fraktali, magicznego kwadratu, brył platońskich i łamigłówek matematycznych.

Młodzi fizycy prezentowali m.in. doświadczenia na odchylanie strumienia wody, pokaz pływającego dwutlenku węgla i opowiadali o Galaktyce.

Z kolei chemicy tłumaczyli jak w prosty sposób otrzymać parę i pianę. Jednak największy entuzjazm wzbudzili zdradzeniem sekretu na produkcję sztucznej krwi. W efekcie ręce kilku ochotników spłynęły czerwonym płynem. Cenna wiedza będzie jak znalazł na najbliższe Halloween.

Na zakończenie Grzegorz Skwarna, kierownik MSCDN Wydział w Płocku oraz Marzenna Kuć, koordynator projektu, wręczyli uczestnikom pamiątkowe dyplomy.