DELTAKLUB
ul. Gałczyńskiego 26,
09-400 Płock
tel. 24 366 53 66
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Articles

Grupa radiowa przygotowała audycję, którą zaprezentowało zaprzyjaźnione Radio MixxMłodzi adepci sztuki radiowej, poznawali tajniki warsztatu dziennikarza radiowego, mogli również zapoznać się ze sprzętem i wspólnie nagrywać. Obok super zabawy, pojawiały się też elementy ściśle związane z zawodem dziennikarza, czyli jak przygotować i napisać komunikat prasowy, jak się przygotować i przeprowadzić wywiad.

 

Kilku fantastycznych, kreatywnych młodych ludzi z płockich szkół podstawowych już wie, że aby nakręcić program, potrzeba nie tylko sprzętu i dobrego oświetlenia, trzeba również umieć przełamać nieśmiałości i do tego mówić mądrze (a przynajmniej wypada ;-) ) Trudne? Nie dla nich! 

 

W ramach projektu Tam, gdzie się styka z polskim matematyka. STEAM-owe warsztaty radiowo-filmowe uczniowie rozwijali swoje pasje związane z mediami, a jednocześnie poszerzali wiedzę matematyczną.  Grupa „telewizyjna” – pod kierunkiem p. Marzenny Kuć, Małgorzaty Gasik i Michała Stańczaka, przygotowywała filmowe zadania matematyczne. 

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych DELTA zaprasza uczniów starszych klas szkół podstawowych do projektu Tam, gdzie się styka z polskim matematyka. STEAM-owe warsztaty radiowo-filmowe. Projekt jest współfinansowany ze środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zapraszamy uczniów z Płocka i powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego.

Celem jest kształtowanie samodzielności w rozwiązywaniu problemu, wdrażanie do pracy projektowej z wykorzystaniem różnych dziedzin wiedzy. Projekt oparty jest na koncepcji STEAM – science, technology, engineering, art, mathematics. Idea ta buduje kreatywność i uczy twórczego rozwiązywania problemów w projektach. Zachęca do krytycznego myślenia i uczenia opartego na dociekaniu.

Projekt trwa od września do grudnia 2020. Zajęcia będą odbywały się w dwóch kilkunastoosobowych grupach, z uwzględnieniem zaleceń służb sanitarnych:

 

  • Grupa „telewizyjna” zmierzy się z potrzebą popularyzacji matematyki. Będzie zdobywać wiedzę matematyczną i szukać sposobu na ciekawy, filmowy przekaz. Sami uczniowie dokonają wyboru tematyki w danym obszarze. Będą tworzyć scenariusze, aranżować przestrzeń, wcielać się w role, nagrywać i montować sceny.
  • Grupa „radiowa” będzie poznawała specyfikę radiowego przekazu. Uczniowie będą ćwiczyć dykcję, rozwijać możliwości wyrażania ekspresji za pomocą głosu. Będzie to pomocne w przygotowaniu materiałów radiowych na wybrany przez nich temat. Ich zadaniem będzie zbieranie i opracowywanie materiałów radiowych, a także montaż i przygotowanie do emisji.

 

W czasie realizacji zadań uczniowie będą mieli możliwość spotkań ze specjalistami z branży mediów. Najciekawsze materiały przygotowane przez uczestników projektu zostaną opublikowane. Obie grupy wezmą udział w wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Miejsce: większość zajęć odbywa się w salach Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku, ul. Gałczyńskiego 26.